Chorwacja 2016

  • Rejs z młodzieżą szkolną LO IV im. Marii Skłdowskiej-Curie w Olsztynie po wodach Chorwacji.
  • Rejs odbył się w czerwcu.
  • Uczestników – 20 osób.
  • Odwiedzone porty; Zadar, Szibenik, Kuklica, Veli Iż.
  • Celem rejsu było opłynięcie Parku Narodowego Kornaty.
Portfolio